Internationale forbindelser:
FLADE DANMARK HAR FLADE NABOER

Det bjergløse landskab betegnes tit som er særkende ved Danmark. Men faktisk er det danske lavland blot en del af et sammenhængende lavtliggende område, som - hvis man tager det hele med - dækker omtrent halvdelen af det europæiske kontinent.

Landskab på Sydlolland. Fladt på den typiske danske måde, vil nogle måske sige, men i virkeligheden er Danmark ikke et specielt fladt område set i europæisk kontekst.
Det samlede område kaldes "den store europæiske slette" (eller blot "den europæiske slette"). Ofte deler man det op i en østeuropæisk og en nordvesteuropæisk del.

Den østeuropæiske slette er den største. Den breder sig ud over det meste af Østeuropa og slutter først ved Uralbjergene. Den gennemsnitlige terrænhøjde er 170 meter over havet.

I Vesteuropa er der tale om et bælte på blot få hundrede kilometer i bredden. Det går fra øst hen over Polen og slutter ved Pyrenæerne i Sydfrankrig. Nordspidsen af Jylland ligger ved den nordligste kant af sletten, hvis terræn sjældent rækker mere end 200 meter op over havet.

Europakort, hvor det grønne område viser slettens udbredelse. Bemærk, at også Sydsverige, England og havene omkring disse er inkluderet.
Hverken højt eller dybt
At området er uden store højdeforskelle, ses også i de omgivende have. Østersøens gennemsnitsdybde er 60 meter, Nordsøens 93 meter. Det er ikke meget, og efter sidste istid - som en følge af landhævningen i den ældste stenalder - var det nuværende Jylland endda landfast med England.

Netop istiderne er også en fællesnævner for de landskaber, der hører til den store europæiske slette. Et stort isdække er ad flere omgange kommet på besøg fra nord, og gletsjerne har modelleret det i forvejen bløde landskab. Det gælder i særlig grad for Danmark, mens de sydligste dele af sletten har været mindre berørt. Den kraftige og uregelmæssige gletsjeraktivitet har gjort, at det danske terræn relativt set er ganske kuperet. Vel har vi pandekageflade landsdele, men det har man også i nabolandene sydfor.

Bakkeløst landskab nær Rotterdam i Holland. (Foto: Wikipedia)
Mytens fundament
Er der nogen rimelig grund til, at Danmarks landskab opfattes som enestående fladt?

Tja, måske hænger myten sammen med, at landet er omgivet af hav til næsten alle sider. Farvandene skjuler i nogen grad den kontinuitet i terrænet, som ellers går på tværs af adskillige nordeuropæiske landegrænser. Desuden kan det spille ind, at andre stater på den europæiske slette - Frankrig, Belgien, Tyskland, Polen - i visse egne er udstyret med egentlige bjerglandskaber, hvorimod Danmarks samlede terræn er blottet for terrænpunkter over 200 meter.

Men dette ændrer ikke ved, at Danmark kun er en lille del af et stort lavland, afgrænset i nord og syd af hhv. de skandinaviske fjelde og Alperne.

I de tre seneste istider er Nordeuropa blevet invaderet af gletsjere fra nord. Kortet her viser de respektive iskappers maksimale udbredelse.
Skjulte klipper
I øvrigt er selv disse bjergkæder - trods deres helt anderledes topografi - forbundet med Danmark. Under den europæiske slettes overflade ligger nemlig et grundfjeld, altså et slags klippelandskab, der blot er dækket af løsere materiale. I Danmark er det kun på steder som Bornholm, at grundfjeldet kommer til syne, mens det eksempelvis ved Glamsbjerg på Fyn findes i 835 meters dybde.

Foto og grafik: Danskebjerge.dk (med mindre andet er angivet).Se også:     Istider for dummies    Aborrebjerg størst    Bor du højt nok?    Danmarks toppunkter