Man skulle eje en u-båd:

DANMARKS STØRSTE BJERGE LIGGER PÅ HAVETS BUND (1:3) >>

Danskebjerge.dk er dykket ned i en del af Danmark, der kun er svagt udforsket. Nemlig de højdedrag, der ligger på bunden af de danske farvande. Denne artikel afslører de dybeste, de stejleste og de smukkeste hemmeligheder i det nederste Danmark - men må også lade nogle spørgsmål ligge ubesvarede hen på havets dyb.

Når folk skal beskrive Danmarks terræn, er det ofte fraværet af store højdeforskelle, der nævnes først. En betragtning, der er korrekt nok, for så vidt at det højest beliggende sted, man kan plante sine fødder på, ligger i kun godt 170 meters højde over havet.

Denne ulk har formentlig set en del danske bjerge i sin tid under havoverfladen.
Men de fleste beskuere overser noget.

De overser det terræn, der gemmer sig under havets mørke overflade. Det undersøiske terræn.

Dette er - ligesom det oversøiske - et resultat af processer i istiden. Og der er mange imponerende bakker og dale dernede i vandet. Vi ser bare ikke så meget til dem, og meget få mennesker har været der. Derfor lever det undersøiske Danmark sit eget stille liv. Med urette, kan man vel sige.

Hvor store er da disse bjerge, som vores have rummer? Og hvor ligger de?

For at finde frem til dem skal vi i første omgang opsøge de største havdybder - forudsætningen for store undersøiske højdeforskelle.

En opgave, der ikke er helt nem, da havbunden langt fra er lige så veludforsket som landjorden.

I Skagerraks norske del er der målt dybder ned til ca. 700 meter. Men hvad med den havbund, der ligger på dansk side?
Uklar havbund
Man kan til at starte med slå fast, at det er i Skagerrak og Kattegat, at man er på dybest vand. Østersøen er stor, men dens danske del har beskedne dybder. Dog er der lige over 100 meter ned til havbunden sydøst for Christiansø, viser Kraks digitale søkort.

Når det gælder Skagerrak, angives det dybeste sted i almindelighed til at være godt 700 meter, men dét er inde i norsk territorium. Der har åbenbart ikke været den store interesse for at finde dybden på den danske side. Kraks søkort antyder, at der er tale om i hvert fald nogle hundrede meter.

I Kattegat er der ifølge f.eks. Geus to særligt dybe steder, nemlig øst for Læsø og nord for Anholt, hvor der er hhv. 123 og 130 meter til bunden. Søkortet siger dog 143 meter ved Læsø, og magasinet Søværnsorientering, december 2007, angiver dybden ved Læsø til at være 145 meter og dermed "den dybeste havdybde" i Danmark, som det hævdes.

Alt i alt mangler der altså en del fakta, og de fakta, der er at finde, virker usikre. Hmm...

SE HVORDAN DANSKEBJERGE.DK KOMMER VIDERE i jagten på havets kæmper... >>