OPDATERET: Nyere analyser her: 2015 (dansk)   2016 (English)

STIGNINGER I FORANDRING: STEJLERE OG KORTERE

Flere hundrede stigninger har indgået i de nye beregninger fra Danskebjerge.dk.
I de seneste år er der sket noget med stigningerne i Tour de France: Stigningsprocenterne er vokset, mens længden er reduceret.

Det er en af konklusionerne i en mindre undersøgelse foretaget af Danskebjerge.dk. Undersøgelsen omfatter 427 Tour-stigninger fra årene 2006-2009 og 2012-2014. (Uddybende analyse her.)

I den førstnævnte periode lå stigningsprocenten for en gennemsnitlig kategoriseret stigning på 5,8 procent, mens længden var 9,4 kilometer. I 2012-2014 er stejlheden krøbet op på 6,6 procent, hvorimod længden er skrumpet til 7,8 kilometer. Kort sagt: Stigningerne er stejlere, men kortere. Og den tendens ses indenfor alle fem kategorier - fra stigningerne udenfor kategori og ned til kategori 4.

Gennemsnitsværdier for kategorier i Tour de France 2012-2014:

· "Udenfor kategori": 16,6 km / 7,4 %
· Kategori 1: 10,6 km / 7,3 %
· Kategori 2: 6,1 km / 6,5 %
· Kategori 3: 3,8 km / 6,6 %
· Kategori 4: 2,0 km / 5,3 %
Til gengæld er den måde, som stejlhed og længde ændrer sig på fra kategori til kategori, stort set den samme som hidtil. Både dengang og nu er det længden, der er den væsentligste forskel på kategorierne, hvorimod stigningsprocenterne adskiller sig knap så meget fra hinanden. For eksempel er en stigning udenfor kategori mere end fire gang så lang som en gennemsnitlig kategori 3-stigning, mens stigningsprocenten kun er 0,8 højere.

Læs hele analysen på Danskebjerge.dk (suppleret med illustrerende grafik) HER. >>

[Analysen i denne artikel bygger på ældre tal. En artikel (på engelsk) baseret på data opdateret i 2017 findes her! Seneste dansksprogede artikel om emnet er fra 2015]Foto: Danskebjerge.dk.Relaterede artikler:   Tidligere stigningsanalyse     Dansk bjergetape?     Danmark har over 30 hårnålesving