DE DANSKE BAKKEREKORDER

Superlativerne står i kø på denne side, hvor Danskebjerge.dk har samlet nogle af topscorerne i det danske landskab. Størst, længst, stejlest - du kan se det hele her.


HØJESTE NATURLIGE PUNKT:
Toppen af Møllehøj nær Ejer Bavnehøj er med 170,86 meter over havet det højeste punkt i Danmark.
Visse menneskeskabte jordpunkter i nærheden (gravhøje) er marginalt højere, men altså også "unaturlige".

STØRSTE SKRÆNT:
Fra Møns højeste punkt Aborrebjerg og ned til Østersøen forefindes den største højdeforskel i dansk terræn. Højdeforskellen inden for 1 kilometer (også kaldet peak-factor'en) er 143 meter.

STEJLESTE TERRÆNOVERFLADE:
To fænomener kan gøre en dansk terrænoverflade ekstremt stejl: Klipper (som findes på Bornholm) og klinter (som findes flere steder). Hvis vi holder os til udglattede flader, er det formentlig Møns Klint, der vinder. En klinteskråning kan nemlig pga. erosion "hælde bagud", dvs. have en vinkel på over 90 grader.

MEST SKRÅNENDE STI:
Stien fra Julsø til udsigtstårnet på Himmelbjerget er med 125 meter den sti-strækning, der rummer den største højdeforskel inden for 1 kilometer. Stigningsgraden er på 13,9% i snit.
Der er dog også (trappe-)trin visse steder på strækningen.

STEJLESTE STI:
Ingen bestemt vinder i denne kategori, da enhver større uregelmæssighed i overfladen kan resultere i nærmest lodrette, meget korte passager på en sti. Danskebjerge.dk's erfaringer siger dog, at løbere går i stå på stier, der skråner opad med mere end 40%. Cyklister får det svært allerede ved ca. 30% (pga. det løse underlag). MTB-spor designet til nedkørsel kan derimod nemt nå en hældning på 50%.

HØJEST BELIGGENDE GRAVHØJ:
Blandt Danmarks titusindvis af gravhøje ligger Yding Skovhøj højest. Foden af højen ligger 170,77 meter over havet, mens toppen ligger 172,54 meter over havet. Gravhøjen er den midterste af tre høje og bærer - hvis man skal være præcis - navnet Rodebuske.

HØJEST BELIGGENDE KIRKE:
To kirker i hver sin ende af landet deler førstepladsen. Øster Nykirke i Midtjylland og Rutsker Kirke på Bornholm ligger begge 130 moh. Der er fire meter ned til nr. 3, som er Ovsted Kirke.

LÆNGSTE TRAPPE:
Trappen ved Geocenter Møns Klint, der starter helt nede ved kysten, er den længste af flere trapper ved Møns Klint.
Trappen, der angiveligt er forsynet med præcis 497 trin, har en højdeforskel på ca. 100 meter, hvilket ikke overgås andetsteds i det danske landskab.

HØJEST BELIGGENDE VANDLØB:
Et lille tilløb til Bjergskov Bæk vest for Yding Skovhøj udspringer i en højde af 155 moh. Bækken udmunder i Mossø (22,5 moh.). Blandt de større danske åer er det den sjællandske å Susåen, der har det højest beliggende udspring - ca. 96 moh.

STEJLESTE GADE:
Stejlest er den smalle Christian Winthers Vej i Vejle.
Den har fra bund til top følgende drabelige egenskaber: Længde 380 meter, højdeforskel 59 meter, stigning i snit 15,5%. Den maksimale stigning er 25,5%.

STØRSTE STIGNING PÅ LANDEVEJ:
Mest markant er strækningen Lyngdalvej-Skovhøjvej ved Yding i Midtjylland. Egenskaber: Længde 4050 meter, højdeforskel 125 meter, stigning i snit 3,1%.
(Visse midtjyske stigninger har større højdeforskel, men har til gengæld også en meget lille stigningsprocent.)

HØJESTE FASTE PUNKT:
Toppen af Rø-senderen på Bornholm befinder sig i en højde af 431 meter over havet, hvilket er Danmarksrekord.
Selve tv-, radio- og mobilmasten er 315,5 meter, og dertil kommer, at masten står på en bakketop, der ligger 115,5 meter over havet.

STØRSTE VANDFALD:
I Døndalen på Bornholm finder man det største danske vandfald, Døndalfaldet. Det samlede fald er på ca. 20 meter. Deraf udgør det lodrette fald 4 meter. Vandfaldets vandrigdom afhænger en del af nedbørsmængder og årstid.

FLADESTE LANDEVEJ:
Skagensvej-Ålbækvej, Vendsyssels østkyst. Over en strækning på 15,85 km ligger vejbelægningen konstant mellem 0 og 5 meter over havet. Det samlede antal højdemeter, der skal bestiges på strækningen, er under 20.

LAVESTE JORDPUNKT:
Hvis man alene ser på det naturskabte danske landskab, befinder det laveste punkt sig lige omkring 0 meter over havet, nemlig ved landets kyster. Men i Lammefjorden har man sænket vandstanden vha. inddæmning, så her kan man stå på gammel tørlagt havbund i en højde af ca. minus 7,5 meter. I Rønne Granitbrud er man nået så langt i udvindingen, at granit i en højde af minus 39,5 meter er blotlagt.


Se også:   Danmarks 10 skrappeste stigninger   Stejleste asfalt     Største toppe   BaqqeFAQ