DE HØJESTE DANSKE TINDER

TOP 10 (KØBENHAVN OG OMEGN):

1.  Maglebjerg - Rude Skov : 91 m.o.h.
2.  Højbjerg - Rude Skov : 82
3.  Baldershøj - Tune : 63*
-.  Korsbjerg - Farum : 63
-.  Ålhøj - Brådebæk : 63
6.  Maglehøj - Tune : 62-63**
7.  Krathus - Tingbæk : 61
8.  Nørreskov - Værløse : 59
9.  Ganløse Eged - Ganløse : 59
10. Vantelyng - Hareskov : 56


* = Punktets officielle højde er 65 moh., men det er inklusive en gravhøj, der ganske vist er beskadiget, men dog måler ca. 2 meter i højden. Stedets naturlige højde er således ca. 63 meter.
** = Punktets officielle højde er 69 moh., men det er inklusive en stor bronzealderhøj. Stedets naturlige højeste punkt er mellem 62 og 63 moh., hvor usikkerheden skyldes, at gravhøjen er målt til 6-7 meter fra bund til top.

Bemærk! København og omegn er her defineret som de kommuner, der ligger i eller på grænsen af det gamle Københavns Amt. Områdets "randkommuner" inkluderer Høje-Taastrup, Furesø, Egedal og Rudersdal Kommuner, som også er de kommuner, hvor man finder de højeste punkter.Kort over Københavnsområdet med de højeste punkter:


Vis
Københavnsområdet på et større kort

De grønne toppe markerer nyere menneskeskabte bakker. Det drejer sig om hhv. Skibakken i Hedeland og Hersted Høje. Disse bakker er næsten udelukkende bygget op af grus og andet byggemateriale.