Kort fra Kulturarv.dk, der med røde prikker viser den høje koncentration af gravhøje på Ydby Hede.
ÉN HØJ KOMMER SJÆLDENT ALENE

Mange danske bakketoppe prydes af årtusinder gamle gravhøje. Og ofte møder man mere end én på samme lokalitet. Oldtidsdanskerne anlagde nemlig gravsteder tæt på hinanden - i lighed med vore dages kirkegårde.

En lokalitet med mange gravhøje inden for lille radius kaldes en højgruppe. Dem findes der en del af i Danmark.

Den største af alle ligger på den lyngklædte Ydby Hede i det sydlige Thy. Arealet er på blot ca. 2 x 500 meter, men alligevel er der blevet plads til hele 32 høje. De mest markante er fra tidlig bronzealder (1700-1100 f.Kr.). Gravhøjene ligger så tæt, at området har fået tilnavnet "Oldtidskirkegården".

Og hvorfor er de så placeret lige her? Fordi man også dengang fulgte mantraet: beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ydby Hedes højeste punkt ligger 37 meter over havet, og fra hjertet af heden skråner terrænet direkte ned mod Skibsted Fjord. De døde har haft en mageløs udsigt. Ja, og så har de jo kunnet holde hinanden ved selskab!

Andre danske højgrupper:

· Trehøje, Mols. Højeste top: 126,5 moh. Navnet Trehøje refererer til de tre største gravhøje, men der er ca. 30 høje i området.
· Klinteskoven, Møn. Terrænhøjde: 100-120 moh. I skoven findes flere højgrupper.
· Dutterhøje, Odsherred. Højeste punkt: 74 moh. Fem gravhøje, der er næsten sammenbyggede.
· Døeshøje, Holstebro. En snes gravhøje ligger på en linje, der samtidig indgår i en 110 km lang højrække fra Vesterhavet til Viborg. Højrækken består af omtrent 560 eksisterende gravhøje.
Grave på toppen af Danmark
Ved Yding Skovhøj og Vinding Ottehøje, begge beliggende vest for Skanderborg, finder man ligeledes gravhøje på rad og række. Ikke så mange som ved Ydby, men til gengæld ligger de noget højere i terrænet.

Yding Skovhøj byder på tre gravhøje inden for en strækning på ca. 100 meter. Fra toppen af den højeste, Rodebuske, er der 172,54 meter ned til havets overflade. Rodebuske er dermed et af Danmarks allerhøjeste punkter - og i hvert fald den højest beliggende gravhøj.

Ottehøjes tre sydligste gravhøje, set fra den fjerde.
Vinding Ottehøje rager knap så højt op (145 moh. på den øverste af højene), men som navnet indikerer, er der flere gravhøje end ved Yding. Dog ikke længere otte, da to af dem blev sløjfet omkring år 1900. I modsætning til Yding Skovhøj, der er præget af bevoksning, ligger Ottehøje i åbent terræn, og man imponeres over, hvor tæt højene er placeret på hinanden. Det menes, at en af datidens hovedfærdselsårer er gået lige forbi højgruppen, så gravhøjene har fået god eksponering. Det manglede da også bare, for det har krævet blod, sved og tårer at anlægge disse store monumenter i en tid uden ret mange tekniske hjælpemidler.

Se videoklip fra Ottehøje herunder, og find flere billeder af stedet på Danskebjerge.dk's Facebookside.

Se skygger fra skyerne kærtegne Ottehøje. Produceret af Danskebjerge.dk

Fotos og video: Danskebjerge.dk