GALLERI: DE LÆNGSTE TRAPPER

Fotos af de længste trapper i den danske natur. Se flere data om dem her.MØNS KLINT - TRAPPEN OP TIL GEOCENTERET:
Trætrappen op til Geocenter Møns Klint ligger ved det sted, der hedder Maglevands Fald. Her ses de første trin nede fra kysten. Mere om trappen her.
Trappen med de mange trin indgår i det årlige Klinteløb. Ruten er på beskedne 5 km, men med en 100 meter høj trappe som "opløbsstrækning" er det ikke den rene skovtur.
Danskebjerge.dk's film, der viser hele turen op ad Maglevandstrappen:

BONUSINFO: Klintens fem trapper

Det meste af kysten neden for klinteskrænterne er tilgængelig, hvis man er til fods. I alt fem trapper giver adgang til kysten. Der er én ved Djævlekløften (den nordligste), ved Jydeleje Fald, ved Røde Udfald, ved Maglevands Fald (til Geocenter Møns Klint) samt ved Gråryg Fald (den sydligste). Sidstnævnte blev renoveret i december 2014 og har 499 trin, altså et par stykker mere end den ved Maglevands Flad. Højdeforskellen er dog ca. 10 meter mindre.

Billedet her til højre er fra trappen ved Røde Udfald. Selvom den samlede højde er mindre end ved Maglevands Fald og Gråryg, er det en krævende tur at bevæge sig op ad den.

Husk at nyde bøgeskoven omkring dig. På Møns Klint er den lysere end andre steder, hvilket skyldes de særlige jordbundsforhold.

SØNDERKOLTRAPPEN - VEJEN TIL TOPPEN AF REBILD BAKKER:
Smukt er der i Rebild Bakker, ikke mindst ved bakkernes højeste top, Sønderkol, hvor en trætrappe slynger sig op ad det lavtbevoksede, stærkt skrånende terræn.
Danskebjerge.dk's film, der viser hele turen op ad Sønderkol-trappen:

BONUSINFO: Trappen i junglen

Ikke så langt fra Sønderkol, kort inde i et stykke af Rold Skov, går der en trappe op til et udsigtstårn kaldet Skovtårnet. Det er en helt fantastisk trappe, der nærmest smelter ind i den omgivende natur. Bl.a. udgøres nogle af trinene af rødder fra træer. Kan stærkt anbefales, både for det visuelle og for den gode motion, som opstigningen giver. Se video med opstigningen her.

SINDBJERG & STOUBJERG:
På grund af underlagets porøse karakter kan stierne op til toppen af Sindbjerg og Stoubjerg visse steder være vanskeligt farbare. Men trappen fra sydøst op mod Sindbjergs top er ret enkel at bestige, hvis man kan sige det om en kort strækning, der har 50 meters højdeforskel.
Sindbjerg og Stoubjerg er omgivet af et fladt hedelandskab, og derfor kan man fra trappetrinnene nyde en imponerende udsigt, især i sydlig retning. Her spejdes der fra Sindbjerg over mod Himmelbjerget, hvis skråning ned mod Juelsø kan ses ganske tydeligt.
BONUSINFO: Sådan er turen derop

Danskebjerge.dk har besøgt Sindbjerg og Stoubjerg et par gange, senest sommeren 2011. Her blev der optaget en video, som kan ses til højre for denne tekst.

Videoen viser bestigningen af den sydøstlige Sindbjerg-trappe med dens 317 trin. Fra bund til top er der ca. 50 højdemeter. Stigningsprocenten er i gennemsnit ca. 17.

Som det fremgår, er trappen ikke helt regelmæssig. Nogle steder er der regulære trin, andre steder er trinnene næsten helt overgroede, og på enkelte korte partier er der sti i stedet for trappe. Dette ødelægger dog ikke oplevelsen - tværtimod er det skønt med lidt variation. Variation giver det også, at man møder både mennesker og dyr på vej op.Videoen kan også ses i stort format på Youtube!

JONS KAPEL - TRAPPEN TIL PRÆDIKESTOLEN:
Trappen ved Jons Kapel en tåget og regnfuld sommerdag. Trinene betrædes af mange turister i højsæsonen. Trappen fører ned til Prædikestolen, hvorfra man har dette udsyn til havet og de næsten lodrette klippevægge.

MUNKEBJERG - TRAPPEN OP TIL HOTELLET:
Det er ikke så tit, at man støder på en trappe inde i en skov, men det gør man altså her. Omgivet af bøgetræer kan man springe de 237 trin op til terrassen ved Hotel Munkebjerg, hvor man dog skal passe på med ikke at skræmme livet af hotellets kaffedrikkende gæster. Når du har taget det sidste trin, bør du unde dig selv at nyde udsigten. Visse træer fældes eller holdes nede, for at man fra hotellet kan se ud over Vejle Fjord. Storslået. Bebyggelsen på den modsatte side af fjorden hedder Bredballe. Her findes nogle af Danmarks dyreste huse.
Danskebjerge.dk's film, der viser hele turen op ad Munkebjerg-trappen:

BONUSINFO: Trappehistorie

Den første Munkebjerg-trappe blev bygget i 1885 og havde 218 trin. I 1933 blev den skiftet ud med en sensation: en rullende trappe, der gik helt nede fra fjorden og op. Den var i brug frem til 1964.

Kilder: Vejle.dk og Vejle Stadsarkiv.

ETERNITTEN - TRAPPEN OP FRA FABRIKSGRUNDEN:
Skråfoto fra området Eternitten, hvor man ser trappen med de 242 trin. Den starter ved p-pladsen og slutter nær masten oppe til venstre i billedet. Trappen har en zigzag-struktur med fem partier, hvoraf det øverste er det længste. (Kilde: SDFE)

Se en bestigning af trappen på video her.

TYRELODSPYNTEN - TO TRAPPER I ÉN:
Man må ikke cykle ned ad trappen, fortæller skiltet på Sdr. Villavej. Personligt ville jeg heller ikke bryde mig om at gøre det, selvom trinene på trappen har en beskeden højde. Som det fremgår, er der påmonteret stålriste på trappetrinene, så man står bedre fast. Man er omsluttet af tæt skov, når man benytter sig af trappen. Men på Tyrelodspynten er der fin udsigt ud over Vejle, og man kan komme endnu længere op, hvis man besøger Vejle Mølle, der befinder sig ca. 100 meter fra trappens øverste trin ved Sdr. Villavej.
BONUSINFO: Krig i skoven

Tyrelodspynten ligger i den nordlige ende af Sønderskoven, som har flere levn fra tidligere krige. Blandt andet er der en hytte, Granhytten, som blev bygget af tyskere under Anden Verdenskrig. Der er også spor af de forskansninger, som preussiske og østrigske tropper opførte under krigen i 1864. Det var fra skråningerne her syd for Vejle, at det afgørende angreb blev sat ind, da byen faldt. Maleriet t.h. viser dog en træfning lidt længere mod sydvest.

Kilde: Vejle Kommune.CHR. WINTHERSVEJ - TRAPPEN OP TIL GL. KONGEVEJ:
Christian Winthersvej er ikke ligefrem nogen bred vej. Til gengæld er den stejl som et ondt år. Til hjælp for dem, der er til fods, er der i den ene side anlagt en trappe, bestående af to fliser pr. trin. Man behøver ikke gå så langt op ad vejen for at få et kig ud over Vejle by. Masten i baggrunden ligger på en bakkekam på den modsatte side af Vejle ådal. Vejen, som ses nede til venstre, er Jellingvej.

TRAPPEN OP TIL BOVBJERG FYR:
Skråfoto, der viser trappen mellem Vesterhavet og Fyrvej i hele sin længde. (Kilde: SDFE)

MAGLESØ - TRAPPEN MELLEM SØ OG P-PLADS:
Her begynder Maglesø-trappen, nogle meter fra søbredden. Som det ses, drejer trappen lidt undervejs. Der er også enkelte steder, hvor der "springes et trin over". Om sommeren kan buskadset i perioder gro ind over trappen. En snedækket Maglesø-trappe, set fra den sydlige bred, hen over den is- og snebelagte sø. Landskabet omkring søen er mere goldt om vinteren, men til gengæld er udsigter og terrænvariationer ikke så skæmmet af bevoksning.
BONUSINFO: Toppe og huller på Midtsjælland

Landskabet ved Maglesø er et udpræget dødislandskab. Det vil sige, at det har fået sin udformning under afsmeltning af gletsjeris ved slutningen af sidste istid. Nogle steder i området har store ismasser ligget og fyldt op, mens sand og grus har samlet sig omkring dem. Andre steder har den smeltende is lavet søer, som sand og grus har samlet sig nede i. Resultatet er et meget puklet landskab med toppe og huller mellem hinanden. Se også Skabelsen: Den sidste is.

ESTERHØJ - TRAPPEN MELLEM HØVE OG MINDESTENEN:
Esterhøj-bakken er kegleformet og har fald til alle sider, godt hjulpet på vej af den gravhøj, der er placeret på toppen. Stedet ligger i åbent terræn, og derfor udmærker trappen sig ved, at man helt fra bunden kan se, hvor den ender. Udsigt mod nord ud over Sejerø Bugt. Næsten 90 højdemeter er der mellem bakketoppen og havoverfladen. I forgrunden Esterhøj-stenen, der blev rejst i glæde over genforeningen i 1920. Esterhøj er velbesøgt som udsigtspunkt og om vinteren som kælkebakke.
BONUSINFO: Odsherreds bjergstier opgraderet

Vejrhøj-buen er et stort og meget karakteristisk istidslandskab, som man har fået endnu bedre muligheder for at opleve på nærmeste hold, efter at der er blevet bygget stier på højderyggen. Den nyeste hedder simpelthen Højderygstien, og Esterhøj ligger på ruten. Det er kun få år siden, at også Vejrhøjstien blev etableret. De nye rekreaktive tiltag skal ses i lyset af, at der satses stort på at gøre Geopark Odsherred til et attraktivt rekreativt område..

MARSELISSKOVEN - TRAPPERNE VED STRANDEN:
Dette er den nordlige trappe med de 87 trin. Den er placeret nær den såkaldte Djævlekløft i et næsten klintelignende område med stejle, ca. 20 meter høje skrænter. (Mobilfoto.) Trappen ved Ørnereden. Ørnereden er et populært udflugtsmål, og i den forbindelse bruges trappen flittigt. Men som det fremgår af billedet, kan den også anvendes til konditionstræning.
BONUSINFO: Stier ved Århus

Der er et sindrigt stisystem i skoven syd for Danmarks næststørste by. Perfekt til løb og MTB. Hos Naturhistorisk Museum har man lagt en anbefalet rute ud - følg anvisningerne, eller brug den som inspiration: KYSTRUTEN.
Trappen ved Ørnereden er med på ruten.

HØJERUP KIRKE - TRAPPEN MELLEM KIRKEN OG KYSTEN:
Ståltrappen nede ved kysten er måske ikke så charmerende, men den virker og er sikkert mere praktisk end en trappe af træ. Udsigt fra Højerup Kirke mod nord. Klinten i baggrunden ville ikke være synlig fra denne vinkel, hvis kirkens kor stadig stod.
Danskebjerge.dk's film, som viser turen op ad trappen til kirken:

BONUSINFO: Klinten er verdensarv

I 2014 opnåede Stevns Klint den ære at blive optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Kraftigt medvirkende til dette er det særlige fiskeler, som viser sig i klinten. Leret betragtes som et spor efter et voldsomt meteornedslag i forhistorisk tid. Men det er ikke kun geologien, der lokker folk til klinten. Stevnsfortet er et af de største danske militæranlæg fra den kolde krigs tid, og det er nu indrettet som underjordisk museum. Stevnsfortet ligger ikke langt fra Højerup Kirke.


NAKKEHOVED - TRAPPERNE VED FYRENE VED KLINTEN:
Nakkehoved Fyr er fra 1772. Der er et fyrhistorisk museum på stedet, men faktisk er det 21 meter høje fyrtårn stadig i funktion: Det markerer indsejlingen til Øresund fra Kattegat. Der findes desuden en østligere fyrbygning. Det er ved stien mellem de to fyr, at man finder trappen med de 128 trin. Trods sin ret unge alder er trappen ved fyrtårnet allerede godt medtaget. Det skyldes ødelæggende storme. Billedet her er taget fra den platform, der er bygget som lappeløsning godt halvvejs nede - lige over det sted, hvor trappen gik itu. Tilbage er der 95 trin, altså 33 færre end på den østligere trappe.

MOGENSTRUP ÅS - TRAPPERNE VED "ÅSEN" I NÆSTVED:
Området ved "Åsen" bliver plejet godt, og der er derfor sjældent bevoksning, som generer tilgængeligheden. Denne forsommerdag er der dog dukket lidt valmuer op mellem trinene. Der er fin udsigt ud over Næstved fra toppen af åsen. Her har fotografen lige besteget den vestlige trappe (skråningen er på i alt 30 højdemeter) og kigger nu tilbage i retning mod havnen.
GAMMEL FILM FRA 1938, DER VISER TRAPPELØB PÅ MUNKEBAKKEN!Flere data om de hårdeste trapper i landet finder du HER. Der er også et Danmarkskort med dem på.

Alle billeder: Danskebjerge.dk (undtagen arkivmateriale og skråfotos)