TRAPPETRIN I LANGE BANER

I denne artikel ser Danskebjerge.dk nærmere på de længste og mest udfordrende udendørs trapper i Danmark. Du kan finde flere billeder af dem i galleriet og se deres placering i landskabet på et Danmarkskort.

I hverdagen snupper mange hellere elevatoren end trappen. Men når man vælger bekvemmeligheden, går man glip af god motion. Ude i Guds fri natur er der heldigvis langt mellem hejseværkerne, så her er valget ligetil: Af sted på den strømløse stepmaskine!

Trapperne er oftest placeret dér, hvor terrænet bliver så stejlt, at en vej eller sti ville være glat og besværlig. Det gælder f.eks. ved klinter og (på Bornholm) ved klipper. I stejle Vejle er det dog almindelig morænejord, der lægger grund til trapperne. Tre af Danmarks længste rækker af trappetrin befinder sig netop i denne østjyske by.

Hvis der på én og samme skråning er placeret flere trapper, er det kun den største af dem, der er med på listen.

Nedenfor er trapperne rangeret efter højdeforskel. Indtil videre er det kun trapper med en højdeforskel på over 20 meter, der er med. 1.
MØNS KLINT
Trappen ved Geocenteret
Antal trin
Højdeforskel
497
Ca. 100 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
En bestigning af denne trappe sender pulsen godt i vejret, næsten uanset hvilket tempo du vælger. Lige knap et halvt tusind trin skal forceres, før du er kommet fra den smukke klintekyst og op til toppen, hvor Geocenter Møns Klint ligger. Der er en del knæk på trappeanlægget, og trinene kommer lidt uregelmæssigt - nogle gange 20 i træk, andre gange bare fire eller fem. Det er forholdsvis høje trin, så der er alle muligheder for at få syre i lårbasserne! Nogle mennesker tager faktisktil Møns Klint med det ene formål at træne på trapperne (der er flere af dem). Man bør dog være opmærksom på, at prustende turister fylder godt op, når der er højsæson.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget på Høje Møn   Maglevandstrappen og dens forlængelse


 2.
SØNDERKOL
Trappen til Rebilds top
Antal trin
Højdeforskel
181
Ca. 59 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Rebild Bakker er en sandholdig dalside, der er stærkt eroderet af smeltevand ved afslutningen af sidste istid. Erosionen har skabt nogle særdeles stejle skråninger, som der visse steder er placeret trætrapper på for at lette op- og nedstigninger for de gående. Således også op mod Rebild Bakkers højeste punkt, Sønderkol (102 moh.). Trappen begynder lidt inde på en sti, der er forbundet med vejen gennem Stendalen. Det er en trappe med meget varierende trin. Omtrent halvvejs er der et stykke på 30 meter (med 3,5 højdemeter), hvor der blot er sti og ingen trappetrin. Trappen slutter ved en træbænk (92 moh.). Af andre store trapper i området kan nævnes trappen op til Nørrekol fra lågen ved Rebildvej. Den har samme højdeforskel og næsten lige så mange trin (171) som Sønderkol-trappen.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget Rebild Bakker ved Lindenborg Ådal  


 3.
SINDBJERG & STOUBJERG
To bakker med flere trapper
Antal trin
Højdeforskel
317
Ca. 50 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Tvillingebakker Sindbjerg og Stoubjerg er blandt de mest bemærkelsesværdige landskabsfænomener i Danmark. Deres betydelige højde på hhv. 103 og 99 moh. er skabt af sand og grus, der er kommet hertil med istidens gletsjere, mens de stejle sider hele vejen rundt er et resultat af smeltevandets eroderende kræfter. Området er i dag fredet hede, og fordi bakkerne er lyngklædte og næsten uden træer, er der perfekt udsigt - bl.a. kan man se hele vejen til Himmelbjerget. Der er flere stier og trapper, der fører op til Sindbjerg og Stoubjergs toppe. Den nemmest tilgængelige er nok trappen op ad Sindbjergs sydøstlige side. De her angivne data er for denne trappe.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget Søhøjlandet   Danmark stejlest


 4.
JONS KAPEL
Trappe blandt klipper
Antal trin
Højdeforskel
222
Ca. 50 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Denne trætrappe finder man ved en af Bornholms fineste lokaliteter. Jons Kapel er en op til 40 meter høj klippeformation ved kysten syd for havnebyen Vang. Trappen består strengt taget af to partier: Den nederste har 169 trin, og den øverste 53 - derimellem er der et kort stykke sti uden trappe. På visse passager er der et gelænder i midten. Trappens omgivelser er meget spændende, idet den er anlagt i en sprække i klippen. I bunden ligger den såkaldte Prædikestol, hvor man er omgivet af næsten lodrette klippevægge. Trappen udgør reelt den eneste vej til og fra Prædikestolen, da klippekysten er noget uvejsom.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget på Nord-Bornholm   Vang er den skrappeste


 5.
MUNKEBJERG
Trappen op til hotellet
Antal trin
Højdeforskel
238
Ca. 44 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Blandt motionister er Munkebjerg nok mest kendt for den udfordrende asfaltvej, der fører fra fjorden op forbi Hotel Munkebjerg. Men trappen op til hotellets terrasse er også en fin udfordring. Der har igennem historien været etableret flere trapper på stedet, men den nuværende er en ganske bred én af slagsen med rækværk i midten på det øverste stykke. Trappen ligger i forlængelse af en skovsti, og hele vejen op er man omgivet af bøgetræer. Trappen er delvist oplyst. Der er på de øverste trin lagt metalplader med særlige huller, der gør det nemmere at stå fast. Fjordudsigten fra toppen af trappen er uforlignelig.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget ved Vejle Fjord   Danmarks vildeste hårnålesving


 6.
ETERNITTEN
Trappe op fra fabriksgrund
Antal trin
Højdeforskel
242
Ca. 41 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Denne trappe er kun få år gammel. Den er anlagt som en af de nye faciliteter i bydelen Eternitten, der har sit navn efter stedets nu nedlagte eternitfabrik. Fabrikken tilhørte Danske Eternit A/S, som begyndte sine aktiviteter i 1927. 77 år senere blev produktionen indstillet, men de stejle skråninger, som omgav grunden, og som var præget af råstofudvindelse, lå tilbage. Trappen forbinder to beboelsesområder, der ligger hhv. oppe på den naturskabte bakke og nede på den nedlagte fabriksgrund. Der er nok mange, der finder trappen lige krævende nok som transportvej. Til gengæld er Aalborgs mest ihærdige motionister glade for den.


 7.
TYRELODSPYNTEN
Trappe(r) fra Fredericiavej
Antal trin
Højdeforskel
263
35,5 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Tyrelodspynten er et udsigtspunkt i den nordvestligste ende af Vejle-bydelen Mølholm. Man kan komme til Tyrelodspynten fra Fredericiavej via trappen, men trappen deler sig omtrent halvvejs, således at 81 trin går til Tyrelodspynten, mens 163 trin fortsætter lige ud til Sdr. Villavej (sidevej til Kiddesvej). Nederst er der 35 trin, som blot består af tværgående runde bjælker. Herefter følger nogle få meter sti, og så begynder selve trætrappen, hvor der er i alt 228 trin til Sdr. Villavej. Trappen er hensynsfuldt indrettet: Trinene er påfaldende lave - kun ca. 10 cm -, og der er påhæftet stålriste for at optimere fodfæstet.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget ved Vejle Fjord   Kiddesvejs 19 procent
 8.
CHR. WINTHERSVEJ
Trappen op til Gl. Kongevej
Antal trin
Højdeforskel
289
Ca. 35 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Mange veje har fortov, men fordi Christian Winthersvej er så stejl, som den er - den er Danmarks stejleste gade -, er fortovet erstattet med en trappe. Faktisk mærker man som løber eller fodgænger tydeligt, at det er mere bekvemt at benytte flisetrappen end at bevæge sig op ad asfaltvejen. Men bekvemt og bekvemt: En gennemsnitlig stigning på over 20% kan få sveden frem på panden hos de fleste, også selvom trappen kun er et par hundrede meter lang. Trinene, der starter helt nede ved Jellingvej, er ret små, både i højden og bredden. De ligger i ét samlet forløb bortset fra nogle få meter, hvor der er en sidevej.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget ved Vejle Fjord   Stejle steder i Danmark


 9.
BOVBJERG FYR
Trappen op til fyret
Antal trin
Højdeforskel
244*
Ca. 33 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Trappen ligger ved Bovbjerg Fyr og er derfor relativt velbesøgt især i ferietiden. Man kan parkere 100 meter derfra og via trætrappen komme direkte ned til kysten. Der er god udsigt fra toppen af trappen, men man kan se endnu videre omkring, hvis man også bestiger det 26 meter høje fyrtårn. (*Trappen er pr. september 2021 endnu ikke besøgt af Danskebjerge.dk, og trinene er derfor heller ikke optalt officielt.)


 10.
MAGLESØ
Trappen til P-pladsen
Antal trin
Højdeforskel
147
Ca. 32 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Maglesø og landskabet omkring den er et stykke enestående sjællandsk natur, og fra parkeringspladsen ved traktørstedet er der en flot udsigt over en del af området. Men de markante højdeforskelle opleves bedst, hvis man mærker dem i benene. Det kan man f.eks. gøre ved at tage trappen, der fører fra Maglesøs nordlige bred op til den nævnte p-plads. Inden den anstrengende opstigning er der mulighed for en knap så krævede naturoplevelse i form af en gåtur rundt om Maglesø. Vær dog opmærksom på, at der i perioder af året er ganske meget pløre på stien, især på sydsiden af søen.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget ved Maglesø     Skabelsen: Den sidste is


 11.
ESTERHØJ
Fra Høve til gravhøjen
Antal trin
Højdeforskel
164
Ca. 30 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Esterhøjtrappen starter inde i byen Høve i en højde af 58 moh. Her er der for ganske nylig anlagt nogle trin af beton, og de er ikke specielt krævende, for terrænet stiger kun lidt her i starten. Efterhånden tiltager hældningen og dermed også tætheden af trappetrinene. Byggematerialet ændrer sig ligeledes - godt halvvejs bliver trinene af træ. Og så kommer man til klimaks: Toppen med den fantastiske udsigt. Heroppe, oven på en bronzealderhøj, knejser den store Esterhøjsten. Også kaldet Genforeningsstenen. Den blev rejst for at markere Genforeningen i 1920. Man kan se den helt nede fra dér, hvor trappen begynder.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget Vejrhøj-buen     Skabelsen: De store plove


 12.
MARSELISSKOVEN
Trapper fra Århus Bugt
Antal trin
Højdeforskel
124
Ca. 25 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Syd for Århus er skrænterne ned mod Århus Bugt særdeles stejle - med hældninger på op til 30% i gennemsnit. Det gør dem vanskelige at bestige, og derfor er der et par steder anlagt lange trapper mellem stranden og toppen af skrænten. Den længste trappe ligger lige ved Ørnerede-kiosken - en trappe af ny dato, idet en ståltrappe i 2013 erstattede en trappe af træ (billedet). Den nye trappe har 124 trin ligesom den gamle. Nogle få kilometer længere nordpå finder man en anden trappe. Den har 87 trin og en højdeforskel på ca. 17 meter. Den har bl.a. indgået i motionsløbet Xtreme Running Århus.
Mere om dette bakkelandskab: Søhøjlandet


 13.
HØJERUP KIRKE
Mellem kysten og kirken
Antal trin
Højdeforskel
110
Ca. 24 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
En stejl klint kan være et dramatisk syn i sig selv. Men når man samtidig står ved Højerup Kirke, hvis østlige del styrtede i havet i 1928, så forstår man, hvilke store kræfter der er i spil. Et stenkast fra kirken fører en trappe ned til klintekysten. Trappen i sin helhed består af nogle trin af sten på den øverste del og en ståltrappe med 69 trin på den nederste del. En anden, mindre trappe fører forbi kirken og hen til en kyststrækning, hvor det er muligt at gå nogle hundrede meter. Pga. kystens beskaffenhed er det dog trampestien oppe på klintekanten, der er mest attraktiv for de motionsinteresserede.


 14.
NAKKEHOVED FYR
Trapperne ved de to fyr
Antal trin
Højdeforskel
128
Ca. 22 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
Nakkehoved er den klinteformation, der ligger ved Sjællands nordligste by Gilleleje. Stedets højeste punkt befinder sig 40 meter over det nærliggende havs overflade. Et stenkast fra dette punkt går en trappe ned mod kysten. Men den har ad flere omgange fået tæv af naturen, så i skrivende stund når den kun omtrent halvvejs ned. 95 trin bliver det til, før man må vende snuden opad igen. Den anden trappe finder man en kort spadseretur længere mod øst. Den er intakt og byder på 128 trin. Det er denne trappe, man skal benytte, hvis man vil ud på badebroen, der ligger for foden af klinten.


 15.
MOGENSTRUP ÅS
Trapperne ved "Åsen"
Antal trin
Højdeforskel
94
Ca. 21 m
FLERE FOTOS AF TRAPPEN!

Beskrivelse af trappen:
I den del af Mogenstrup Ås, der ligger ved Østre Ringvej i Næstved, er der flere stier, der fører op til åsens ryg. På de partier, hvor det går allerstejlest opad, er stierne forsynet med trapper.

Trapperne er visse steder afbrudt af små stiforløb, så det kan være komplekst at afgøre, hvilken der er længst og har flest trin. Men den trappe, der starter på østsiden af Østre Ringvej, har 94 trin, nogle så lave, at de adrætte kan springe hvert andet over. På den ca. 30 meter høje skråning vest for vandtårnet lå førhen en trappe, der måtte regnes som den største i området, men den har i 2016 fået fjernet de nederste trin, så den nu "kun" har 84.
Mere om dette bakkelandskab: Højdedraget Mogenstrup Ås

Andre trapper, der snart kommer på listen: Hyllinge Bjerg, Liseleje (Nordsjælland), ca. 21 højdemeter; Rubjerg Knude (Nordvestjylland), ca. 31 højdemeter (to trapper); Daugbjerg Dås (Midtjylland), 22 højdemeter

Derfor bliver man forpustet på trapper
Når du får åndenød ved bestigning af en trappe, handler det ikke kun om din begrænsede kondition. Det handler også om, at det er motorisk krævende at springe fra trin til trin. Hjernen sender signal om, at kroppens bevægelserne kræver god koordinering, og derfor holder man ubevidst igen med de dybe vejrtrækninger, som alt andet lige forstyrrer den motoriske præcision. Konsekvensen er forpustethed. Samtidig spiller det ind, at trapper mere end andre terrænændringer udsætter dig for en pludselig forøgelse af belastningen. Her har man det med at undervurdere, hvor meget hårdere det er at bestige trin end at gå ligeud. Så på forbavsende kort tid flyver pulsen helt op i det røde felt.

Alle fotos: Danskebjerge.dk (undtagen Bovbjerg og Eternitten). Flere fotos
HER!

Kender du til andre lange trapper i den danske natur? Så kontakt endelig Danskebjerge.dk via sitets forside eller på Facebook.

Se også:   Danmark har skam også hårnålesving    Stejleste danske bjergsider    Den skrappeste stigning