SØHØJLANDET - FAKTA

Intet overgår Søhøjlandet. Dette bakkeland er Danmarks største højdedrag - både målt på den ene og den anden led. Naturen er skøn, udsigterne storslåede - og for dem, der gerne vil bevæge sig i spændende omgivelser, er området et eldorado.


     
Højeste punkt: Møllehøj/Ejer Bjerge, 170.86 moh.   |  Største peak-factor: Himmelbjerget, 126 m.   |  Områdets areal: Ca. 1540 km².

Geografi:
Søhøjlandet defineres her til at ligge mellem de midtjyske byer Silkeborg, Hammel, Århus og Horsens. I øst er landskabet afgrænset af Århus Bugt, i vest af den jyske højderyg. Mod nord og syd er grænsen mere udflydende. Mest karakteristisk er terrænet mellem Silkeborg og Skanderborg, fra hvis søer og højder Søhøjlandet har fået sit navn.

Julsø set fra foden af tårnet på Himmelbjerget (147 moh.). Der er 126 højdemeter ned til søens overflade.
(Foto: Danskebjerge.dk)

Baggrund:
Søhøjlandet er et resultat af Hovedfremstødet, der fandt sted i den sidste del af Weichsel-istiden. Bemærk, at man i geologien skriver Hovedfremstødet med stort H. Det er nemlig det gletsjerfremstød, der har haft størst indvirkning på det nuværende danske landskab. I sit mest fremskredne stadie dækkede gletsjerisen hele Danmark med undtagelse af det sydvestlige Jylland. Se oversigtskort med uddybende forklaring her.

Hovedfremstødet havde bragt en gigantisk bunke jord med sig. Så da isen trak sig tilbage igen, lå der en masse materiale, som de store mængder smeltevand rigtig kunne skære sig ned i. På den måde skabtes Søhøjlandet: et højt beliggende landskab fyldt med kløfter og søer.

Man har i århundreder vidst, at det var i Søhøjlandet, man skulle finde Danmarks "tag". Men der har været en del usikkerhed om, hvor det absolut højeste punkt mere præcist befandt sig. Endnu i 1800-tallet regnede man Himmelbjerget for det højeste. Siden pegede mere moderne måleinstrumenter på Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj. I 2005 slog geologer dog fast, at når man fraregner gravhøje o.l., så er det Møllehøj, der er det højeste punkt i Danmark: helt nøjagtig 170,86 meter over havet.

Efter sigende tror en del nordmænd og svenskere dog stadig, at Himmelbjerget er højest. Et udslag af dårlig geografiundervisning måske. Eller måske holder de bare fast i vildfarelsen, fordi de vil more sig over, at en så forholdsvis beskeden bakke kan få så højtravende et navn. Dem om dét.

Udsigt fra Sindbjerg (103 moh.). Ude i horisonten mod sydøst rejser Himmelbjerget sig (tårnet kan knap anes). Lige nedenfor kan akkurat ses et glimt af Julsø. Det flade område med den brune lyngbevoksning er fredet hede.
(Foto: Danskebjerge.dk)
På netop denne bakke går Søhøjlandets grænse - og dermed grænsen for sidste istids gletsjere. Bilen til højre er på vej østover mod Silkeborg, ind i det stærkt kuperede istidslandskab. I modsat retning - mod Ikast - flader terrænet markant ud.
(Foto: Danskebjerge.dk)

Terræn: Det mest dramatiske terræn starter lige sydøst for Silkeborg og følger en stribe søer sydøstover frem til byen Ry. Et par kilometer længere mod syd er der et parallelt bakkestrøg, der rækker fra landsbyen Vrads via Salten Langsø til Mossø, Danmarks fjerdestørste sø. Yderligere nogle få kilometer syd for Mossø kulminerer Søhøjlandet i Ejer Bjerge, hvor man finder Møllehøj og dens nærmeste konkurrenter. Her er man højt oppe, men bakkesiderne er knap så stejle. Tendensen i Søhøjlandet er, at stejlheden aftager i østlig og sydøstlig retning. Århus-området er præget af lange, jævne stigninger, hvor de stejle Skåde Bakker og Holme Bjerge dog udgør et par væsentlige undtagelser.

Specielt omkring det smukke Silkeborg er der gjort meget ud af bakkernes tilgængelighed. I de kuperede skove er der udmærkede stisystemer, og på mange af de asfalterede veje kommer man også hen over nogle ret så skrappe stigninger. Egentlig skal man ikke lede så meget efter stigningerne - de er der over alt. To særlige steder skal dog nævnes her. For det første: Himmelbjerget. Nok er der noget klichépræget over det velbesøgte turiststed, men det er altså her man finder Danmarks mest udfordrende grussti - 126 højdemeter er der fra søbredden og op til toppen. For det andet: de stærkt imponerende bakketoppe Sindbjerg og Stoubjerg. Højdeforskellen når ikke helt op på siden af Himmelbjergets, men sammenlignet med andre større tilgængelige stigninger i kongeriget, er stierne her utvivlsomt de stejleste. Se mere her.

Nordlige Bjergevej ligger ikke i de norske fjelde, men lidt syd for Århus. Den temmelig kuperede vej går op forbi Jelshøj, der med sine 128 moh. er det højeste punkt på Århus-egnen. (Foto: Danskebjerge.dk)