Sådan ser de ud:
DANMARKS 3 STØRSTE MENNESKESKABTE BAKKER

Danskebjerge.dk har ikke kun lavet en liste over Danmarks største kunstige bakker. Flere af dem er også blevet besøgt og fotograferet af Danskebjerge.dk. Nedenfor er der et galleri med billeder af landets tre mægtigste. Men først et kort, der viser deres beliggenhed.

FOTOS: HERSTEDHØJE >    FOTOS: HEDELAND >    FOTOS: BROMMEBAKKERNE >
De største ligger alle på Sjælland. På denne side kan du finde flere kunstige bakker.HERSTEDHØJE - højdeforskel: 46 m. Mens mange menneskeskabte forhøjninger har en regulær geometrisk form, så er Herstedhøje noget mere kompleks og faktisk vanskelig at beskrive i få ord. På øst- og sydsiden er der et slags plateau godt halvvejs oppe. Plateauet bidrager til, at den asfalterede vej kan gå mod toppen uden alt for stor hældning undervejs. En mere direkte og konstant hældende skråning finder man på nordsiden af forhøjningen. Her er der dog to toppe at vælge imellem - en nordvestlig og en sydøstlig, hvor den sydøstlige udgør Herstedhøjes egentlige toppunkt. Den fremtrædende cirkel lige vest for toppunktet? Det er en miniatureudgave af en vikingeborg - à la Trelleborg ved Slagelse.

Løber bevæger sig op mod Herstedhøjes top fra sydøst under træningspas.
Opstigning ad stien fra vest under motionsløb.
Kig mod nord ved en af Herstedhøjes sekundære toppe.
Efterårsudsigt ind mod København hen over den plantage, der omgiver Herstedhøje.HEDELAND SKIBAKKE - højdeforskel: 46 m. På det kombinerede skygge- og satellitfoto ses skiløjpen som trekanten i midten. En grusvej fører opad fra nordsiden, mens en kort, men meget stejl asfaltvej går helt til toppen fra vest. Langs hele Skibakkens østside ligger en sø med en dæmning, der krydser henover og udgør bilisters adgangsvej til Skibakken. Lige syd for bakken er der - som det tydeligt fremgår af skyggekortet - et anlæg udformet som amfiteater. Her foregår der forskellige kulturelle arrangementer. Hedeland er et stort område, og der findes i det hele taget adskillige andre tilvirkede landskabsformationer der.

Hedelands Skibakke indgår ofte i motionsløb. Her er vi ved den asfalterede vej, der fører op til toppen fra vest.
Råkold vinterdag med masser af skiløbere på bakken i Hedeland.
Som led i sit projekt med at løbe én maraton om dagen i et år deltog scleroseramte Annette Fredskov i et løb i Hedeland. På Danskebjerge.dk's mobilfoto ses hun på vej op mod skibakkens tågeindhyllede top.
Luftfoto fra 1990: Skibakken (det rektangulære mørke område til venstre) er opført, men der foregår stadig grusgravning lige øst for den, og søen er endnu ikke færdigetableret.BROMMEBAKKERNE - højdeforskel: 42 m. På trods af, at dette menneskeskabte bakkelandskab er blandt de største i Danmark, så er det ikke ret kendt. Selv store dele af lokalbefolkningen lever i uvidenhed om de imponerende bakker nord for Sorø. Bakkerne udspringer af dels en grusgrav og dels en losseplads. Grusgraven, som endnu ikke er tømt for råstoffer, er blevet efterbehandlet i dens vestlige side, mens den tidligere losseplads har fået en gevaldig mængde jord lagt oven på sig. Denne kombination har skabt et terræn, som ikke blot byder på betragtelige højdeforskelle, men også på en fin variation mellem sø, småskov og åbne græsarealer. Der er stier rundt i området ligesom i Hedeland og på Herstedhøje. Til gengæld er Brommebakkerne mere bevoksede, så hvis man bevæger sig væk fra stierne, står man hurtigt i knæhøj bynke eller andet grønt. Men området har afgjort et stort rekreativt potentiale. Alene udsigten er værd at tage dertil for. Man kan i godt vejr se helt til Storebæltsbroens fjerneste pylon, 36 kilometer borte.

Udsigt fra markvejen, der følger kanten af grusgraven.
Brommebakkerne i sne. Områdets højeste top anes yderst til højre.
Sommer i Brommebakkerne. I forgrunden grusgravssøen.
Bakkerne i Bromme byder på udmærkede udfordringer for gravel- og mountainbikeentusiaster.
Eftermiddagssol på en efterårsdag. Kig fra Brommebakkerne ned over grusgravssøen og den del af grusgraven, hvor der stadig foregår råstofindvinding.


< FOTOS: HERSTEDHØJE     < FOTOS: HEDELAND     < FOTOS: BROMMEBAKKERNE

Gennemgangen af de største menneskeskabte bakker, opdelt i kategorier, finder du her.

Alle fotos: Danskebjerge.dk, undtagen løbsbillederne fra Hedeland, som er fra Fløng Kondi. Grafik med skyggeeffekt og højdekurver: SDFI/Danskebjerge.dkSe også:   De største toppe    De højeste høje    Amagers højeste punkter    Rytterknægten ikke højest