HAMMER BAKKER - FAKTA

Hammer Bakker stikker op som en boble midt i en ellers helt flad del af Nordjylland. Kraftige stigninger og flotte udsigter er det småt med, men der er meget fin natur og gode stier og grusveje, som kommer løbere og mountainbikere til gavn.


     
Højeste punkt: Tinghøj, 88 moh.   |  Største peak-factor: Dybdal, 56 m.   |  Områdets størrelse: Ca. 25 km².

Geografi:
Hammer Bakker lige nord for Aalborg imellem byerne Vodskov og Vestbjerg og Grindsted. Set ovenfra er området rundt - ikke ligefrem kugleformet, men dog med en ret konstant diameter i alle retninger. Se kort over området.

Det meste af Hammer Bakker er dækket af skov, men her i den sydvestlige ende får nogle knolde lov til at stikke snuden frem i åbent terræn.

Baggrund:
Hammer Bakker er skabt som en geologisk to-trins-raket. Først har istidens gletsjere skubbet store jordmasser sammen. Og siden har havets bølger "kantet" området, så det rager endnu tydeligere op i landskabet.

Havbølger midt i et landskab? Ja, i stenalderen steg havet, sådan at det meste af Nordjylland blev dækket af hav. Hammer Bakker forvandledes til en ø, og inden havniveauet igen begyndte at dale, havde bølgerne udgravet en kystlinje omkring bakkerne. På den måde fik området sin nuværende markante form. En form, som gjorde "øen" velegnet til at lave gravhøje på, hvilket man ser mange spor af, når man bevæger sig rundt i Hammer Bakker.

Frodig er jorden ikke. Den omgivende gamle havbund har været noget mere attraktiv at dyrke op, og derfor er bakkerne langt overvejende beklædt med skov. Det har den ulempe, at der ikke er nogen gode udsigtspunkter, og at Hammer Bakker ikke er helt så synlige i landskabet, som de kunne have været.

Der er meget lidt beboelse i Hammer Bakker - de nærmeste mindre byer ligger lige i udkanten af området. Forslag om nybyggeri i selve Hammer Bakker har stødt på stor lokal modstand.
Træerne dominerer i Hammer Bakker. Dog er der også enkelte åbne hedeområder, hvor kreaturer kan græsse. Her en af de typiske mindre stigninger, man kan møde. Hammer Kirke er en af de få bygninger i bakkerne. Kirken, der er fra begyndelsen af 1100-tallet ligger ganske ensomt i den nordvestlige ende af området, omgivet af skov til alle sider.
Terræn: Til alle sider er Hammer Bakker omgivet af gammel havbund, som i dag befinder sig 5-15 moh. Herfra stiger højdedraget til 88 moh. på sit højeste punkt, Tinghøj, som ligger i hjertet af Hammer Bakker. Det er dog ude i siderne, at stigningerne er mest markante, mens landskabet ind mod midten er præget af mange små toppe med fald imellem.

Der er ingen asfalterede veje i Hammer Bakker. Så Hammer Bakker er ikke noget for racerhjul. Til gengæld går der grusveje på kryds og tværs, og de er suppleret af mange mindre stier. Der er p-pladser til biler, så man kan køre direkte ind i herlighederne. Men man kan også vælge at starte i fx Vestbjerg og begive sig ad grusvej ind i det, der hedder Vestbjerg Bakker. Her stiger vejen ca. 5 % over 1 km, og der er mulighed for at fortsætte yderligere opad til Tinghøj.

(Alle fotos: Danskebjerge.dk)