DANMARKS FARLIGSTE SKRÅNINGER ER MØNSKE

Risikoen for at falde ned fra en stejl klippe er ikke så høj i Danmark. Men det kan gå galt, hvis man er uheldig eller uforsigtig. Danskebjerge.dk har indsamlet data om de værste ulykker i nyere tid på Danmarks højeste klint.
(Se oversigt nederst.)

Det er ikke mange steder i Danmarks natur, at man kan møde advarsler af denne kaliber.
Kombinationen af turister og kraftige terrænfald kan næsten ikke undgå at medføre ulykker på Møns Klint fra tid til anden. Ellers skulle man spærre klinten af permanent, og det ville medføre et enormt tab af naturoplevelser for både de lokale og tilrejsende. Alligevel er det tragisk, når nogen kommer til skade, og forhåbentlig kan omtale af hændelserne bevirke, at fremtidige besøgende er ekstra opmærksomme på farerne.

Imidlertid findes der ikke så meget tilgængelig information om, hvorfor der sker ulykker på Møns Klint. Det hænger bl.a. sammen med, at de alvorligste ulykker først bliver kendt, når nogen finder en død person liggende for foden af klinten. Fra uheld med personer, der overlever, ved man dog, at kådhed ofte spiller en rolle. Det hænder da også jævnligt, at navnlig yngre besøgende på klinten ses bevæge sig om på den anden side af de rækværk af træ, der visser steder er placeret langs klintekanten.

Én død pga. skred
En anden potentiel risiko ved at opholde sig ved en høj klint er, at der kan ske klinteskred. Skreddene kan gå ud over dem, der befinder sig nær kanten af klinten eller nede på stranden. Ulykker af denne type er dog meget sjældent forekommende. Som det fremgår af nedenstående liste, er der i de seneste årtier kun ét eksempel på en person, der er omkommet ved et skred på Møns Klint. Det var en fransk turist i 1994. Det skæbnesvangre klinteskred var lidt usædvanligt, fordi det fandt sted om sommeren. De fleste skred sker i vinterhalvåret, hvor der er færre mennesker ved Møns Klint og derfor lavere risiko for personskade.

En for statistikken lidt usikker faktor er selvmord og selvmordsforsøg. Som udgangspunkt omtaler presse og myndigheder ikke selvmord. Så det er svært for Danskebjerge.dk at sige, om Møns Klint hyppigt bruges til den slags. Umiddelbart virker det ikke sandsynligt, idet klinten ligger langt fra alfarvej. Desuden er det næppe nogen særligt effektiv lokation, hvis man vil tage livet af sig selv. Selvom klinten virker stejl, når man står på toppen, er det yderst få steder, at der er lodret terrænfald. Desuden er klintens overflade blød og ofte med bevoksning. Ikke desto mindre er der ét dokumenteret eksempel på selvmord ved spring fra Møns Klint.

Nogle steder ved klintekanten er der rækværk - men ikke over alt. Så man skal se efter, hvor man træder!
Den nuværende liste med ulykker på Møns Klint bygger primært på digitale søgninger i nyhedsmedier. Dette indebærer, at det er nemmest at finde frem til ulykker, som er sket inden for de sidste ca. 20 år. Før da er informationerne knap så let tilgængelige. Derfor skal man være varsom med at konkludere, at der er sket flere ulykker efter århundredeskiftet end i 1990'erne, selvom listen ved første øjekast kan indikere dette.

Hvis du kender til flere historiske ulykker på Møns Klint, kan du kontakte Danskebjerge.dk.

OMKOMNE PÅ MØNS KLINT SIDEN 1990'ERNE
Årstal Sted på klinten Hændelse
Juli 1994 Dronningestolen 52-årig fransk dræbt pga. klinteskred (Arkivklip)
Marts 2005 Dronningestolen 56-årig mand faldet ned (Artikel)
April 2005 Ikke oplyst Mand faldet ned (Artikel)
Juni 2008 Ikke oplyst Midaldrende mand faldet ned (Artikel)
November 2011 Ikke oplyst 49-årig mand sprang ud (selvmord) (Artikel og opfølgning)
Januar 2012 Gråryg 68-årig kvinde faldet ned (Artikel)
April 2022 Dronningestolen Mand faldet ned (Artikel)
Marts 2023 Gråryg (ved trappen) 22-årig mand faldet ned (Artikel)
April 2023 Antageligt Hylledals Slugt 37-årig kvinde faldet ned ved fotografering (Artikel)

Trods disse ni sager på 30 år er Møns Klint - eller klinter i det hele taget - på ingen måde det farligste sted i den danske natur. Farligst er strande og havne, hvor der hvert år sker snesevis af drukneulykker. Alene i 2022 omkom mindst 83 mennesker ved drukneulykker i Danmark.

Ligesom på Møns Klint er det ved strandene ofte besøgende udefra (turister o.l.), der kommer galt afsted, og relativt sjældnere lokale indbyggere.


Alle fotos: Danskebjerge.dk
Se også:     Klint på skrump    Barsk trappe    Højdedraget Høje Møn   Aborrebjerg størst    Stejleste terræn