SÅ STEJL KAN DANMARK VÆRE

Bjergbestigning i Danmark? Det kan lyde som en vits, men faktisk er der terræn, der er så stejlt, at man ikke kan gå op ad det, eller kun kan gøre det med stort besvær. De fleste af disse steder er stærkt præget af erosion.

De fleste af lokaliteterne nedenfor blev også præsenteret i forbindelse med en temaserie på Danskebjerge.dk's Facebook-side.

Alt billedmateriale: Danskebjerge.dk
Fotografen måtte gribe fat i grene og rødder for at komme op i denne position. Stedet er skovområdet syd for Silkeborg, nær Frederik den 7.'s Høj. Det er også her, at det traditionsrige motionsløb Midtjysk Bjergløb har sine stejleste partier - ifølge arrangøren med stigningsprocenter på op til 38.
De danske åse er smalle, langstrakte højdedrag, der er kendetegnet ved meget stejle sider. Stejlheden kommer af, at åsene er blevet til i smalle tunneller under istidens gletsjere, og senere hen har erosionen holdt liv i de skrånende sand- og grusflader. Mogenstrup Ås skråner således flere steder med over 50%.
Sand er porøst materiale og lader sig nemt forme af vind og vejr. Men af samme grund falder det også let sammen, og derfor er der grænser for, hvor kraftigt fald en stabil sandflade kan have. Det ses f.eks. her på den gennemgravede ås ved Vittenbjerg. Skråningen er markant, men langt fra lodret.
Klint på halvøen Røsnæs. Rillerne i klinten viser tydeligt, at klintefladen er udsat for erosion fra nedbør. Samtidig undergraves klinten af havets bølger. Men klinterne på Røsnæs er meget lerholdige og dermed mere sammenhængende, end hvis de bestod af sand og grus. Derfor opretholdes en næsten lodret facade.
Én af de lokaliteter, hvor erosionens kræfter ses tydeligst, er Møns Klint. Det bløde, men "klæbrige" kalkmateriale er konstant under nedbrydning, og i den proces skabes midlertidige meget skrånende flader. I nogle tilfælde, som på billedet, kan man endda se flader, der hælder med mere end 90 grader, dvs. at man næsten kan stille sig ind under dem (hvis man tør).
Den mest robuste opskrift på lodrette fald er klipper. I det danske hovedland findes de kun på Bornholm. Billedet viser kysten ved Jons Kapel, hvor fjeldsiden er tæt på lodret. Helligdomsklipperne og Løvehovederne er andre kendte navne på lokaliteter med stejlt fjeld. Stenene nede ved vandet viser dog, at erosionen også kan gnave i selv nok så hårdt materiale.
Stejlest 1: Veje til himlen   |   Stejlest 2: Sådan måler du stejlhed   |   Stejlest 3: Stejleste bjergsider   |   Stejlest 4: Lodret eller næsten   |   Stejlest 5: Essay om stejlhed   |   Aborrebjerg er nr. 1