Betonfæstninger med græs på:
GRØNNE VOLDE SKULLE BESKYTTE HOVEDSTADEN

Københavnsområdet er ikke just spækket med høje bakker. Men fra midten af 1800-tallet og et stykke ind i det næste århundrede skød en række græsklædte volde op. De var tænkt som sidste skanse før rigets undergang.

To mænd står på en af Kastrup Forts stejle skråninger og nyder udsigten ud over det flade Amager. Foto af Holger Damgaard fra 1920'erne.
Se også:
· Liste med Danmarks højeste kunstige bakker
· Billeder af listens nummer 1-3 (og kort)

At beskytte København har i næsten 1000 år været højt prioriteret. Og efter middelalderen blev det endnu vigtigere. Der udviklede ikke mindst krigsskibene sig nemlig til en større og større trussel. Derfor begyndte man i 1700-tallet at etablere fæstninger, hvorfra man kunne beskyde en fjendtlig flåde.

Nederlaget i 1864 satte fornyet skub i Københavns befæstning. Nu gjaldt det slet og ret rigets overlevelse. Faren fra Preussen føltes meget nærværende, også fordi krigsmateriellet - herunder flåderne - gennemgik en revolutionerende udvikling på den tid. Kanoner fik længere rækkevidde, motorer blev mere slagkraftige - med andre ord: Fjenden kunne angribe hurtigere og fra længere afstand end før. Påkrævet var fæstningsværker og kanonbatterier, der befandt sig et godt stykke fra bygrænse og havneanlæg.

Til forsvaret ud mod Øresund opførtes eller udbyggedes derfor en række forter. Herfra skulle man med langtrækkende artilleri gøre livet surt for eventuelle angribere. Da forterne dermed også selv var oplagte mål for fjenden, var de indrettet til at kunne modstå lidt af hvert. Her spillede et forholdsvis nyudviklet materiale en central rolle, nemlig beton. I kombination med bl.a. kampesten udgjorde betonen en hidtil uset stærk beskyttelse mod bombardementer.

De københavnske forter er i det store hele betonkonstruktioner. Men oven på dem er der jord og græs. Jordlagene bidrog til forternes robusthed, men har også den sideeffekt, at de giver forterne et mere mildt visuelt udtryk, end hvis det hele var grå beton (som f.eks. det kendes fra de tyske bunkere på Vestkysten).


Udsnit af et kort fra 1889, der fremhæver en række militære anlæg omkring København. Dragør Fort og Flakfortet er ikke med - de blev først anlagt et par årtier senere. Til gengæld er det mægtige Middelgrundsfort vist på kortet, selvom det først blev bygget i 1890-94.

Sø- og kystforterne var meget iøjnefaldende. De største var mellem 10 og 20 meter høje, og selvom det måske ikke ligefrem er sammenligneligt med Himmelbjerget, så skal det ses i lyset af omgivelserne. Et byggeri som Flakfortet befinder sig jo ude i havet, og der er de 17 meters højdeforskel fra bund til top ikke til at overse.

Inde på kysten ragede forterne næsten lige så meget i vejret, og da de lå i et bakkefattigt landskab, kunne de ses viden om. Faktisk var toppen af Kastrup Fort og Dragør Fort de højeste jordpunkter på Amager, indtil der blev opført høje volde på Københavns Lufthavns arealer.

Her er Danskebjerge.dk's opgørelser over de højeste konstruktioner med tilknytning til befæstningen af København:

KØBENHAVNS BEFÆSTNINGS HØJESTE ANLÆG
Græsklædte forsvarsvolde rangeret efter højdeforskel
Stedets navn Fæstningstype Anlægsår Højeste punkt Laveste punkt
Flakfort
(København)
Søfort 1910-16 17 moh. 0 moh. (havoverflade)
Kastrup Fort
(Amager)
Kystbatteri, senere "fort" 1886-87 16 moh. 0 moh. (voldgrav)
Charlottenlund Fort
(Gentofte)
Kystbatteri, senere kystfort 1886-88, 1909 16 moh. 0 moh. (voldgrav)
Trekroner
(København)
Søfort 1787, 1828, 1865-69 15 moh. 0 moh. (havoverflade)
Dragør Fort
(Amager)
Kystfort 1910-15 13 moh. 0 moh. (havoverflade)
Listen som grafik her.

Det kan diskuteres, om befæstningen af København var en fornuftig investering. På den ene side kom ingen af anlæggene i kamp på noget tidspunkt, og det regnes jo i almindelighed for spild af ressourcer at opføre enorme bygningsværker, der aldrig træder i funktion. På den anden side var befæstningsprojektet et udtryk, at danskerne var villige til at forsvare deres land til sidste blodsdråbe, og dette kan i en eller anden grad have fået en fjendtlig aktør til at opgive tankerne om et angreb.

I hvert fald stod forterne ikke tomme hen. Under 1. Verdenskrig var hele 50.000 mand fordelt ud på Københavns Befæstning. De udgjorde hovedparten af den såkaldte Sikringsstyrke. På eksempelvis Flakfortet og Trekroner var bemandingen hhv. 550 og 750 mand.

Men den teknologiske udvikling indenfor krigsførelse stod ikke stille. Tværtimod accelererede den yderligere under verdenskrigen. Og knap havde man færdigbygget nogle af de største forter, før Københavns Befæstning blev betragtet som forældet. Allerede i begyndelsen af 1920'erne nedlagdes f.eks. Kastrup Fort, et årti senere blev også Charlottenlund Fort og Trekroner taget ud af brug.

Nedenfor er lidt flere detaljer om de fem højeste anlæg i det københavnske fæstningssystem.

Højest: FLAKFORT, 17 m. Flakfortet var blandt de sene tilføjelser til Københavns Befæstning. Det var samtidig det fort, der lå længst ude i Øresund. Den oprindelige bevæbning bestod af hele 15 kanoner, bemandingen af 550 mand. Søfortet blev senere en del af det danske luftforsvar og var som sådan i brug helt frem til 1968.Næsthøjest: KASTRUP FORT, 16 m. Fortet blev opført i en forholdsvis tidlig fase af Københavns Befæstning. Dets opgave var at dække den sydlige indsejling. Da fortet var bedst bevæbnet, havde det 13 kanoner. Men kort efter Første Verdenskrig blev anlægget dømt utidssvarende, og allerede i 1930'erne blev der etableret forlystelsespark på stedet. Endnu i dag er fortet et rekreativt område, hvor ikke mindst den gode udsigt lokker folk til.Næsthøjest: CHARLOTTENLUND FORT, 16 m. Fortet blev bygget samtidigt med Kastrup Fort, og der er mange fællestræk. Bl.a. har de samme højde! Hvor Kastrup Fort beskyttede den sydlige indsejling mod hovedstaden, så tog Charlottenlund Fort sig af den nordlige. I 1910-12 blev fortet moderniseret og forsynet med 12 store haubits-kanoner. De står på deres pladser den dag i dag, og stedet er offentligt tilgængeligt.Fjerdehøjest: TREKRONER, 15 m. Søfortet Trekroner har eksisteret siden slutningen af 1700-tallet, men det var i 1860'erne, at der blev opført en såkaldt kasematbygning af beton på den kunstige ø. I starten af 1900-tallet var der tale om et betydeligt fæstningsværk med hele 36 kanoner. Der dukkede dog aldrig nogen fjende op, som de kunne rettes mod. Trekroner blev ligesom Charlottenlund Fort nedlagt i 1932.NR. 5: DRAGØR FORT, 13 m. Fortet var udstyret med 14 kanoner, hvoraf de fire største havde en rækkevidde på godt 10 kilometer. Et af formålene med fortet var at overvåge og forsvare de minespærringer, som var gjort klar i den sydlige ende af Øresund og ned mod Køge. Fortet var i brug under Anden Verdenskrig og også under den kolde krig. Så sent som i 1989 prøveskød man kanonerne.Gammelt foto og kort: Kb.dk. Skråfotos: Udvalgt via SDFI.Se også:   Største menneskeskabte bakker    Galleri: De tre højeste kunstige bakker   De største toppe    De højeste høje    Amagers højeste punkter    Rytterknægten ikke højest