Sandheden om skråningerne:
DANMARKSKORT VISER HVOR LANDSKABET ER STEJLEST

Jylland har Danmarks højeste terrænpunkter, og de fleste store danske stigninger er jyske. De kendsgerninger kan der ikke rokkes ved.

Alligevel tyder noget på, at mange af os har for høje tanker om Vestdanmarks bakkelandskaber.

Tilbage i 1980'erne iværksatte Miljøministeriet en undersøgelse af terrænhældninger i Danmark. Den rapport, der kom ud af det, siger nogle interessante ting om bakkernes fordeling i landet. Blandt andet viser den, at Jylland ligner Sjælland ganske meget, når det gælder kuperet terræn. Den fortæller også, at det hverken er i det jyske eller det sjællandske område, at man finder den højeste koncentration af stejlhed.

Udsnit fra artiklen "Landbrugsjordens terrænhældning" (Geografisk Tidsskrift, 1987). Der er noget autentisk og nostalgisk over maskinskriften og skillelinjerne, som er lavet med bindestreger.

Men hvorfor egentlig bruge samfundsressourcer på at analysere bakkelandskaber? Fordi myndighederne mente, der var behov for at vide mere om Danmarks landbrugsjord. Skrånende terræn kan nemlig begrænse mulighederne for at dyrke jorden. Dels kan maskiner være svære at bruge, og dels kan jorden blive udsat for skadelig erosion.

Så i 1986 gik man i gang med at granske højdekort. Der var ikke mange digitale hjælpemidler dengang. Metoden var at tælle højdekurver, én for én.

Sammentællingen mundede ud i en opgørelse fordelt på amter. Amterne eksisterer ikke længere som formelle enheder, men selve terrænet er jo stort set uforandret. Så undersøgelsen, der omfattede 80% af det danske areal, har gyldighed endnu i dag.

Her er en håndfuld af de mest interessante resultater:

· I Jylland har Århus Amt mest stejlt terræn (over 6 grader). Men koncentrationen af meget stejlt terræn (over 12 grader) er højere i f.eks. Vejle Amt.
· Bornholm har klart den højeste koncentration af skrånende terræn uanset graden af stejlhed.
· Fyns Amt har det fjerdestørste kuperede areal af de 14 amter og den sjettestørste bakketæthed.
· Sjællands mest kuperede område er Frederiksborg Amt, der er omtrent lige så kuperet som Vejle Amt og Viborg Amt.
· Landets to fladeste områder ligger i Jylland (Ribe og Ringkøbing Amter).

Dyk selv mere ned i data vha. det interaktive kort herunder, lavet af Danskebjerge.dk:Der er i disse år en tendens til - især inden for sport -, at man opgør hældninger i procent i stedet for grader. En hældning på 6 grader svarer således til 10,5%. En hældning på 12 grader svarer til 21,3%. (21,3% vil sige, at terrænhøjden på en 100 meter lang strækning øges med 21,3 meter.)

Her er et samlet skema over resultaterne fra den omtalte undersøgelse, suppleret med nogle ekstra udregninger og rangeringer foretaget af Danskebjerge.dk:

KUPERET TERRÆN I DANSKE AMTER:
Areal
> 10,5%
Range-
ring
Arealet
i km2
Range-
ring
Andel
> 21,3%
Range-
ring
Bornholms Amt 6,5% 1. 27 11. 51,9% 1.
Århus Amt 5,9% 2. 205 1. 23,9% 6.
Vejle Amt 4,8% 3. 114 5. 33,3% 3.
Frederiksborg Amt 4,7% 4. 38 8. 10,5% 13.
Viborg Amt 4,6% 5. 159 2. 32,7% 4.
Fyns Amt 4,1% 6. 116 4. 22,4% 9.
Vestsjællands Amt 3,9% 7. 95 6. 17,9% 11.
Roskilde Amt 3,7% 8. 25 12. 12,0% 12.
Nordjyllands Amt 2,8% 9. 144 3. 25,7% 5.
Sønderjyllands Amt 1,9% 10. 65 7. 23,1% 7.
Københavns Amt 1,6% 11. 2 14. 0% 14.
Storstrøms Amt 1,2% 12. 34 10. 20,6% 10.
Ringkøbing Amt 0,9% 13. 35 9. 22,9% 8.
Ribe Amt 0,3% 14. 8 13. 50,0% 2.

Amterne er placeret i rækkefølge efter, hvor stor en andel af landsbrugsjorden inden for amtsgrænsen der skråner mere end 10,5%. Her er Bornholm nummer 1 efterfulgt af Århus Amt og Vejle Amt, med Frederiksborg Amt på en lidt overraskende fjerdeplads.

I bunden ligger tre af Danmarks "udkantsamter": Storstrøms Amt, Ringkøbing Amt og Ribe Amt.

Ser vi på de absolutte tal (spalten i midten), rasler Bornholms Amt godt og grundigt ned ad listen. Det skyldes naturligvis, at Bornholm er et lille område, og det kan øens tætte koncentration af skråninger ikke opveje. Århus Amt har klart flest kvadratkilometer bakket terræn (205), med Viborg Amt og Nordjyllands Amt på de næste pladser. Den jyske dominans brydes først på fjerdepladsen af Fyns Amt.

Hovedstaden indtager en sikker sidsteplads i denne kategori. Beskedne to kvadratkilometer af Københavns Amt er kuperet. Forklaringen skal vel findes i områdets kombination af lille areal, fladt terræn og høj bebyggelsesgrad.

I tredje kategori kommer Bornholm stærkt igen. I kolonnen angives, hvor stor en andel af det kuperede areal der er ekstremt kuperet, dvs. skråner med mindst 21,3%. Som det fremgår, er mere end halvdelen af det bornholmske bakketerræn ekstremt kuperet. Her kan man f.eks. sammenligne med Frederiksborg Amt. Frederiksborg Amt er et af Danmarks mest kuperede områder, men ikke når det gælder meget stejlt terræn. Kun en tiendedel af det nordsjællandske bakketerræn hælder mere end 21,3%.

Ribe Amt er en noget overraskende toer i den pågældende kategori. Det må tolkes sådan (hvis optællingen altså er korrekt, og hvorfor skulle den ikke være dét), at der er meget lidt kuperet landskab i Ribe Amt, men det, der er, ligger i klitter eller lignende terræn med kraftigt hældende flader.

Gudhjem på Østbornholm er en af Danmarks mest kendte "bjergbyer". Terrænet omkring byen bidrager kraftigt til øens dominerende position i bakkestatistikken.

Som nævnt har hovedfokus i undersøgelsen fra 1986 primært været på landbrugsjord. Dermed vil der være bakkede områder, der ikke er inddraget. Antageligt gælder dette eksempelvis de stejle skråninger i og omkring Vejle, hvor der er bebygget.

I øvrigt har forskerne bag undersøgelsen også kategoriseret det skrånende terræn ud fra landskabstype. Her var "ung moræne" en suveræn vinder. Over 90% af det undersøgte landskab er skabt af gletsjere, der invaderede Danmark i den seneste istid.


Grafik og foto: Danskebjerge.dk. Citér venligst Danskebjerge.dk ved gengivelse af informationer fra artiklen.Stejlest 1: Veje til himlen   |   Stejlest 2: Sådan måler du stejlhed   |   Stejlest 3: Stejleste bjergsider   |   Stejlest 4: Lodret eller næsten   |   Stejlest 5: Essay om stejlhed   |   Aborrebjerg er nr. 1