Definition af højdedrag:
En sammenhængende række af bakker eller bjerge. På Danskebjerge.dk: Et højt beliggende eller kuperet område med adskillige stigninger, som opfylder kriterierne for bakker. Området skal topografisk adskille sig fra det omkringliggende landskab, og dets oprindelse skal tilnærmelsesvis kunne føres tilbage til ét geologisk fænomen eller samspillet mellem flere (isrand, dødis, tunneldal el.lign.)."
Se flere definitioner under Bakkelogi.
DANSKE HØJDEDRAG

Danskebjerge.dk har udpeget Danmarks 23 mest markante bakkelandskaber - her også kaldet højdedrag.

Nedenfor er de kategoriseret efter region for at lette det geografiske overblik. Ved udvælgelsen er der taget udgangspunkt i definitionen af højdedrag (se boksen til højre herfor), og samtidig skal højdedragene være attraktive for flere forskellige motionsformer.

Klik på kortene til højre for at se højdedragenes geografiske placering.


Højdedrag i Region Sjælland:

HØJE MØN (med kort og galleri)
Møns Klint er både smuk og stejl, men også lidt længere inde på øen er der barske bakker.

MAGLESØ (med kort og galleri)
Stærkt kuperet område omkring Maglesø, der ligger syd for Holbæk

MOGENSTRUP ÅS (med kort og galleri)
De sydsjællandske åsbakker mellem Mogenstrup og centrum af Næstved

RØSNÆS (med kort og galleri)
Røsnæs er den smalle, kuperede halvø, der peger mod nordvest fra Kalundborg.

TYSTRUP SØ (med kort og galleri)
Landskabet omkring Tystrup Sø mellem Næstved og Sorø - inkluderer også Bavelse Sø samt tilløbet fra Susåen.

VEJRHØJ-BUEN (med kort og galleri)
I istiden skabtes tre buer i Odsherreds landskab, hvoraf Vejrhøj-buen er den sydligste - og den største.

ÅMOSEN (med kort)
Umiddelbart nord og vest for det midtsjællandske moseområde ligger noget af det mest bakkede landskab på Sjælland.

Andre bakke-områder:
Rønnede (Kobanke)  |  Slagelse (Vårby Bakke)  |  Vordingborg (Ørslev, Kulsbjerge)  |  Skjoldenæsholm (Gyldenløveshøj)  |  Tølløse (Elverdamsåen)  |  Sjællands OddeHøjdedragene på landkort

Højdedrag i Region Midtjylland

MOLS BJERGE (med galleri)
Den jyske tud med de mange buler på undersiden.

SØHØJLANDET (med galleri)
Området mellem Silkeborg, Hammel, Århus og Horsens - Danmarks største bakkelandskab.

Andre bakke-områder:
Dollerup Bakker  |  Lemvig  |  Bjerrelide (Purhøj)  |  Nord-Samsø (Ballebjerg)  |  Vest-AnholtHøjdedragene på landkort


Højdedrag i Region Hovedstaden

FURESØ (med kort)
Københavnernes nærmeste bakker befinder sig nær Furesøen, især nordvest for den.

NORD-BORNHOLM (med kort)
Omkring Hasle, Gudhjem og ved Hammershus viser klippeøen for alvor tænder.

Andre bakke-områder:
Tisvilde (med Tibirke Bakker)  |  Frederiksværk  |  Paradisbakkerne (Sydøstbornholm)Højdedragene på landkortHøjdedrag i Region Syddanmark

KOLDING FJORD (med kort)
Fjorden har navn efter byen Kolding, men det istidsskabte fjordlandskab strækker sig helt til Lunderskov.

SYDFYNSKE ALPER (med galleri)
Bakkelandskabet nord og øst for Faaborg, herunder Svanninge Bakker.

VEJLE FJORD (med kort)
Vejle er Danmarks mest kuperede by, men også nord, syd og vest for selve fjorden er der propfyldt med stigninger.

VISSENBJERG (med kort og galleri)
Kuperet område vest for Odense. Istidslandskab så det basker.

ÆRØ (med kort)
Den aflange ø syd for Fyn hæver sig et pænt stykke over det omgivende hav.

AABENRAA FJORD
Dette er det sydligste af de store jyske fjordlandskaber og inkluderer bl.a. Løjt Land.

Andre bakke-områder:
Lindeballe (Møllebjerg)  |  Skamlingsbanken  |  Haderslev Fjord  |  Sydøstfynske Højland  |  Svendborg
Højdedragene på landkort

Højdedrag i Region Nordjylland

HAMMER BAKKER (med kort)
Ikke det største højdedrag i landet, men det rejser sig ganske markant fra et ellers fladt landskab.

HIRTSHALS-SINDAL (med kort og galleri)
Dette bakkeland tager form lidt uden for Hirtshals og strækker sig i sydøstlig retning mod Jyske Ås.

JYSKE ÅS (med kort)
Lige nord for Dronninglund hæver denne markante bakkekam sig op af den nordøstjyske muld.

LINDENBORG Å-DAL (med kort og galleri)
Dyb å-dal, der er omgivet af Rold Skov og de imponerende Rebild Bakker.

MARIAGER FJORD (med kort)
Af nogle kaldet Danmarks smukkeste fjord - den har i al fald stejle sider.

TOLNE-SÆBY
Et stort kuperet område i det østlige Vendsyssel - inkluderer Kig-ud ved Frederikshavn og Tolne Bakker.

Andre bakke-områder:
Aalborg  |  Rubjerg Knude


Højdedragene på landkort